El Servei Comunitari per a l'alumnat de secundària obligatòria, és una acció educativa, en el marc del currículum obligatori, que vol promoure que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l'exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat.

En aquest projecte concret de Servei Comunitari anomenat  Memòria històrica i guies de l'Institut l'alumnat es formarà per poder fer de guies en les visites presencials per a persones interessades a conèixer l'evolució històrica i l'arquitectònica de l'Institut Menéndez y Pelayo. Aquestes visites s'organitzaran amb la finalitat de donar a conèixer l'evolució del centre docent al llarg de la seva història, tot posant-la en relació amb els esdeveniments històrics que ha patit el país al llarg dels darrers cent anys.

L'alumnat es formarà en el coneixement dels esdeveniments històrics més rellevants que han afectat el centre i en l'evolució i l'adaptació d'aquests a aquests esdeveniments.
També se li oferirà conèixer el patrimoni moble de la institució docent i tindrà l'oportunitat de contribuïr la la confecció del catàleg d'elements patrimonials que inclou, entre d'altres, fotografies, objectes, llibres i un considerable instrumental docent divers. Igualment, l'alumnat tindrà l'oportunitat de contribuir a l'enriquiment del fons documental i sonor de memòria oral d'antics alumnes, professors i personal no docent.